Matematihkka mánáidgárddis | www.statped.no

Matematihkka mánáidgárddis

Matematikk i barnehagen er en ressursperm laget for å vise eksempler og motivere til systematisk arbeid med matematikk i barnehagen.

Fakta og tilgjengelighet

Forside ressursperm, foto av innsiden på et telt og tre reinsdyr under.

Kategori: Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Matematikk, Barnehage, Bøker/hefter, Lulesamisk, Nordsamisk, Sørsamisk

Språk: Nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Pris: 250 kr

Format: Perm med løse ark

Utvikler: Anne Dagmar Biti Mikalsen, Tor Persen og Kirsten Wirkola. I prosjektgruppa har også Álttá siidda ansatte vært med.Til lulesamisk: Solvår Knutsen Turi. Til sørsamisk: Åsta Joma Granefjell

Loga Matematihkka mánáidgárddis birra davvisámegillii.

Ressurspermen er delt inn i tre ulike emner og følger årsplanen til barnehagen:

Problemløsing og språkforståelse

 • Løse dagligdagse utfordringer, følge instruksjoner, delta i samtale.
 • Språkforståelse er en naturlig dela v problemløsning. Barna må forstå begreper som er knyttet til matematikk. 

Geometrisk forståelse

 • Barna skal kjenne begreper knyttet til kroppsdeler og vite hvor kroppsdelene er.
 • Utvikle spatiale evner inneholder det å tolke bilder, leke med mønster, praktisk geometri og måling.
 • Bevegelse er rytme, koordinering, motorikk, balanse, kroppsbeherskelse, utholdenhet, hurtighet og skrive tall. 

Tallforståelse

 • Tall, tallrekker og telling
 • Forstå hvordan tall brukes. Tallforståelse må knyttes til barns praktiske erfaringer, og utvikles dess flere muligheter barna har til å samtale om tall. 

Til hvert emne er det knyttet et visst antall aktivitetskort med forslag til ulike aktiviteter, samtaletema, bøker, sanger og fortellinger. 

 

 • Ressurspermen Matematikk i barnehagen skal være til hjelp for å motivere og bevisstgjøre barnehageansatte slik at de best mulig kan stimulere barna til å utvikle sin matematikkompetanse utfra egne evner. 

  Lek er vanligvis barnas egenvalgt aktivitet, men voksne kan motivere og stimulere barns lek. 

  Ressurspermen er først og fremst tenkt til bruk i barnehage, men aktivitetene passer også godt til elever i skolen som ikke takler matematikk så godt som de burde. 

 • Ressurspermen inneholder forslag til hvordan man gjennom lek, med spill, med bøker osv. kan arbeide for å utvikle barns språk. Forslag vises både med bilder og tekst. 

  Vi legger vekt på at de voksne tilrettelegger situasjonen i barnehagen slik at de både motiverer barna, og at de aktivt og positivt arbeider sammen med barna. All aktivitet bør knyttes til barnehagens daglige gjøremål og styrke samarbeidet med andre barn. Slik styrkes språket og utvikling av matematikkforståelse. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!