Myhre matematihkkakárten vuođđo- ja joatkkaskuvlii | www.statped.no

Myhre matematihkkakárten vuođđo- ja joatkkaskuvlii

Kartlegging i matematikk på grunnskole- og videregåendenivå med kopieringsoriginaler, fasit og lærerveiledning.

Fakta og tilgjengelighet

Forside kartleggingsprøve

Kategori: Matematikkvansker, Matematikk, Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Kartleggingsmateriell, Nordsamisk

Språk: Nordsamisk

Pris: 320 kr

Format: Arbeidsark, fasit og lærerveiledning

Forfatter: Forfattere: Elisabeth Kolbjørnsen, Kari Kolbjørnsen, Jorunn Strømme og Pia Thoresen Samisk oversettelse: Tor Persen, Kirsten Wirkola og Anne Dagmar Biti Mikalsen

Utgiver: Høgskolen i Akershus

Kartleggingsprøve i matematikk på nordsamisk, beregnet på barn og unge i grunnskolen og videregåendeskole. Prøven er laget slik at den kan benyttes i en hel gruppe eller individuelt i tilpasset undervisning. Mappen inneholder arbeidsark med ulike arbeidsoppgaver, fasit og veiledning for lærere. Veiledningen for lærere forklarer hvordan en kan benytte denne prøven på ulike måter.

Utgitt: 26.02.2013
Revidert: 26.06.2018

ISBN : 9788248800385

 • Myhre matematikk kartlegging er et godt verktøy som kan hjelpe lærere med å finne elevenes nivå, slik at opplæringen blir tilpasset den enkelte. Når eleven får starte på sitt nivå, og får tilpassede oppgaver, kommer også innlæringen og forståelsen av matematikk faget raskere.

  Det er flere ulike måter å benytte seg av Myhre kartleggingsmateriell:
  • Oversiktskartlegging
  • Spesifikk og intensiv kartlegging

  Dette gir læreren gode muligheter for å følge elevene nøyere, de får muligheten til å se hvordan elevene gjennomfører matematikk oppgavene og om de trenger mer hjelp enn andre.
  Det viktigste målet i undervisningen på videregåendeskole er å fremme elevenes kunnskap, slik at de kan bruke matematikk faget senere i livet. For å nå dette målet, er det viktig å gjennomføre en funksjonell kartlegging som er til hjelp for eleven. En kartlegging som viser hva eleven kan og hva eleven ikke kan, hvordan elevens syn på faget er, dette for å kunne tilby en tilpasset undervisning.

  Denne kartlegginga kan gjennomføres i hel klasse eller individuelt.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!