Til hovedinnhold

Stoahkan ja gulahallan – De første utviklingsår

Håndbok og observasjonsskjema for å kartlegge og stimulere nøkkelferdigheter som kan utvikle lek, kommunikasjon og språk hos barn.

Forside
  1. Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Utviklingshemming, Spedbarn, Barnehage, Kartleggingsmateriell, Nordsamisk
  2. Språk: Nordsamisk
  3. Pris: 100 kroner
  4. Utgiver: Čálliidlágádus
  5. Forfatter: Liv Vedeler. Oversatt til nordsamisk av Tor Persen, Kirsten Wirkola og Elle Márjá Vars.

Loga Stoahkan ja gulahallan birra davvisámegillii.

«Stoahkan ja gulahallan» er laget for pedagogisk arbeid med funksjonshemmede barn i alderen 0-2 år. Observasjonene er prøvd ut både på barn med ulike funksjonsvansker og på normalfungerende barn.

Målet med boken er å formidle en metode for å kartlegge og stimulere nøkkelprosesser og -ferdigheter som kan utvikle lek, kommunikasjon og språk hos barn i de første leveårene.

Boken er skrevet for barnehageansatte, spesialpedagoger og foreldre. Temaene er småbarnspedagogikk, barnepsykologi, utviklingspedagogikk, språkutvikling, hørsel, lek, småbarnsobservasjon og arbeid med funksjonshemmede barn.

ISBN : 987-82-8263-129-7