Tallstart | www.statped.no

Tallstart

Tallstart er et screeningsverktøy som kan brukes i barnehage eller før jul i første klasse for å sjekke om barn har kjennskap til grunnbegrepene for tallforståelse.

Fakta og tilgjengelighet

tegning av et femtall, en pose med erter og et varseltegn

Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Matematikkvansker, Matematikk, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Kartleggingsmateriell, Lulesamisk, Nordsamisk, Sørsamisk, Tidlig innsats, Ord- og begrepsopplæring

Språk: Norsk, nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk

Pris: Gratis bruk av alle skjema for samiske institusjoner (send en e-post til post@spesialpedagog.no når du oppretter institusjon). Det kommer en lisenskostnad på 495,- pr.år for bruk av portalen.

Format: webapp

Utvikler: Samisk spesialpedagogisk støtteteam / SEAD og InfoVest forlag

Loga Lohkovuolgga birra davvisámegillii.

Lågå Tállaálgadibme birra julevsábmáj.

Tallstart er først og fremst tenkt som screening for de som trenger tilpassede oppgaver i matematikk opplæring. Materiellet gir en oversikt over hvilke grunnleggende matematiske begrep barnet mestrer. Tallstart har 36 oppgaver som kartlegger følgende temaer: sortering, plassering, måling, antall, opptelling, tallsymboler, tallrekker, mønster og regning.

Tidlig innsats i regning kan være viktigere enn det mange har antatt til nå. Noen undersøkelser viser at barns ferdigheter i matematikk i 5-6 års alderen er det som har mest å si for senere skoleprestasjoner, og da foran faktorer som tidlige leseferdigheter og oppmerksomhet (Duncan mfl. 2007:1437).

  • Både i barnehage og skole anbefaler vi mindre grupper ved gjennomføring av kartleggingen, mellom 5-10 barn. Vi anbefaler også at det er 2 personer til stede, og at den ene administrerer selve kartleggingen, mens den andre observerer og gir støtte (F. eks hjelper barna med å finne rett oppgave).

    Tallstart gjennomføres på 20-30 minutter. De første tre oppgavene er øvingsoppgaver, og det er viktig at en bruker god tid ved gjennomføring og gjennomgang av øvingsoppgaven. Dette for at barna skal kjenne seg trygge på det de skal gjøre.

    Bruk mest mulig av barnets daglige talemål/dialekt i instruksjonssetningene. For hver oppgave er det angitt nr. og kategori. Disse er til bruk ved skåringen og skal ikke leses opp. Mens barnet gjennomfører kartleggingen, blir resultatet automatisk registrert. Resultatet ses umiddelbart når barnet er ferdig. Barnets resultat vises ved 9 ulike kategoriene av begrep, dermed er det enkelt å se hva barnet mestrer og hva barnet ikke mestrer. 

  • Det er mulig å skrive egne notater. For eksempel kan dere skrive interne notater om hvordan barnets adferd under kartleggingen var og evt. hvilke tiltak dere skal begynne med.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!