Til hovedinnhold

Tallstart

Tallstart er et screeningsverktøy som kan brukes i barnehage eller i løpet av høsten i første klasse for å sjekke om barn har kjennskap til grunnbegrepene for tallforståelse.

tegning av et femtall, en pose med erter og et varseltegn
  1. Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Matematikkvansker, Matematikk, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Kartleggingsmateriell, Lulesamisk, Nordsamisk, Sørsamisk, Ord- og begrepsopplæring
  2. Språk: Norsk, nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk
  3. Pris: Gratis bruk av alle skjema for samiske institusjoner (send en e-post til post@spesialpedagog.no når du oppretter institusjon). Det kommer en lisenskostnad på 495,- pr.år for bruk av portalen.
  4. Format: webapp
  5. Utvikler: Samisk spesialpedagogisk støtteteam / SEAD og InfoVest forlag

Loga Lohkovuolgga birra davvisámegillii.

Lågå Tállaálgadibme birra julevsábmáj.

Lohkedh ållermeathedh Taalle-aalkove åarjelsaemïengiele.

Tallstart er først og fremst tenkt som screening for de som trenger tilpassede oppgaver i matematikk opplæring. Materiellet gir en oversikt over hvilke grunnleggende matematiske begrep barnet mestrer. Tallstart har 36 oppgaver som kartlegger følgende temaer: sortering, plassering, måling, antall, opptelling, tallsymboler, tallrekker, mønster og regning.

Tidlig innsats i regning kan være viktigere enn det mange har antatt til nå. Noen undersøkelser viser at barns ferdigheter i matematikk i 5-6 års alderen er det som har mest å si for senere skoleprestasjoner, og da foran faktorer som tidlige leseferdigheter og oppmerksomhet (Duncan mfl. 2007:1437).