Til hovedinnhold

Sammen er vi best

Sosiale læringsprosesser med tanke på inkludering på individ-, klasse- og skolenivå. En kasusstudie med et spesielt fokus på en elev med diagnosen AD/HD.

omslag
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, AD/HD, Bøker/hefter, Statpeds ressurser
  2. Format: PDF
  3. Utgiver: Statped, 2006
  4. Forfatter: Grete Hoven, Ketil Johnsen, Anne Lise Angen Rye.

Målet for prosjektet har vært å utvikle elevenes samarbeidsferdigheter. Rapporten viser hvordan en med grunnlag i sosiokulturell teori har gitt veiledning til lærerne slik at de har blitt mer bevisste på å støtte elevene i denne prosessen.