Til hovedinnhold

Se hva jeg kan!

En dokumentarfilm om ei jente med multifunksjons-hemming og hennes muligheter i en inkluderende skole. 2010.

  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Multifunksjonshemming, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Statpeds ressurser, Video (kjøp/leie)

Amalie er ei jente født med store funksjonsnedsettelser. Hun har, sammen med sine medelever, klart å vise verden at hun både kan og forstår mye mer enn det folk først trodde. I denne filmen intervjues foreldre, pedagoger og rektor ved skolen, og vi får se videoklipp og bilder av Amalie sammen med sine medelever.

Filmen viser hvordan personalet i skolen inkluderer Amalie i det sosiale fellesskapet med andre elever, hvor læringsmål som deltakelse, å hilse, vente på tur, og omgås på en hyggelig måte har vært viktige. De erfarer at Amalie har profitert på å få delta i et språkmiljø hvor hun både hører og ser språk i aktivt bruk daglig. Dette utvikler hennes språkforståelse og hennes evne til å ta initiativ til samhandling og kontakt.

Trøndelag kompetansesenter har hatt prosjektansvar med økonomisk støtte fra stiftelsen Helse og Rehabilitering.

Det rettes en stor takk til:
Amalie og hennes foreldre Agnes og Per Ove Skorpen, for at de lot oss ta del i hverdagen sin, og delte historien og erfaringene sine med alle oss som trenger å lære mer.

Kari Aftret, Gry-Iren Flataker, Camilla Wærøe og Terje Osnes på Utleira skole for et meget godt samarbeid.

Stiftelsen Helse og rehabilitering for økonomisk støtte. Produksjonsselskapet Klipp og Lim som har vært konstruktive og kreative samarbeidspartnere.