Sensory Profile 2 | www.statped.no

Sensory Profile 2

Kartleggingsverktøy for vudering av sensorisk bearbeiding. 

Fakta og tilgjengelighet

Forside

Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, AD/HD, Spedbarn, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Kartleggingsmateriell

Språk: Norsk versjon, 2016.

Format: Papirvariant/ digital

Forfatter: Winnie Dunn

Utgiver: Pearson

Sensory Profile 2 er et kartleggingsinstrument som gir informasjon som er viktig for å forstå et barns sanseprosesseringsmønster. Kartleggingen gir også informasjon om hvilke sanseoppleverlser han eller hun unngår, er spesielt følsom for eller oppsøker. Basert på resultatene er det muligheter for å planlegge hensiktsmessige intervensjoner, som er viktig i flere kliniske sammenhenger for å kunne støtte barnets behov for tilpasning i hverdagen. Resultatene kan også bidra med innsikter i utredninger hvor man mistenker ADHD eller autismespekterforstyrrelser.

Sensory Profile 2 består av fire Vurderingsskjemaer:

  1. Infant Sensory Profile 2, som består av 25 utsagn og besvares av omsorgspersoner som har barn i alderen 0–6 måneder.
  2. Toddler Sensory Profile 2, som består av 54 utsagn og besvares av omsorgspersoner som har barn i alderen 7–35 måneder.
  3. Child Sensory Profile 2, som består av 86 utsagn og besvares av omsorgspersoner som har barn i alderen 3–14 år.
  4. School Companion Sensory Profile 2, som består av 44 utsagn og besvares av lærere som har elever i alderen 3–14 år.

Sensory Profile 2 bygger på Winnie Dunns modell for sensorisk bearbeiding. Kompetansekravet for å gjennomføre kartleggingen er autorisert psykolog, ergoterapaut, fysioterapaut eller logoped. 

Kartleggingsmateriellet kommer i papirform. Noen dele av materiellet kan bestilles digitalt. Les mer på pearsonclinical.com for informasjon og mer detajert beskrivelse av Sensory Profile 2.

Les mer om autisme og sensoriske vansker på statped.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!