Til hovedinnhold

Sensory Profile 2

Kartleggingsverktøy for vudering av sensorisk bearbeiding.

Forside
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Autismespekter, AD/HD, Spedbarn, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Kartleggingsmateriell
  2. Språk: Norsk versjon, 2016.
  3. Format: Papirvariant/ digital
  4. Utgiver: Pearson
  5. Forfatter: Winnie Dunn

Sensory Profile 2 er et kartleggingsinstrument som gir informasjon som er viktig for å forstå et barns sanseprosesseringsmønster. Kartleggingen gir også informasjon om hvilke sanseoppleverlser han eller hun unngår, er spesielt følsom for eller oppsøker. Basert på resultatene er det muligheter for å planlegge hensiktsmessige intervensjoner, som er viktig i flere kliniske sammenhenger for å kunne støtte barnets behov for tilpasning i hverdagen. Resultatene kan også bidra med innsikter i utredninger hvor man mistenker ADHD eller autismespekterforstyrrelser.

Sensory Profile 2 består av fire Vurderingsskjemaer:

  1. Infant Sensory Profile 2, som består av 25 utsagn og besvares av omsorgspersoner som har barn i alderen 0–6 måneder.
  2. Toddler Sensory Profile 2, som består av 54 utsagn og besvares av omsorgspersoner som har barn i alderen 7–35 måneder.
  3. Child Sensory Profile 2, som består av 86 utsagn og besvares av omsorgspersoner som har barn i alderen 3–14 år.
  4. School Companion Sensory Profile 2, som består av 44 utsagn og besvares av lærere som har elever i alderen 3–14 år.

Sensory Profile 2 bygger på Winnie Dunns modell for sensorisk bearbeiding. Kompetansekravet for å gjennomføre kartleggingen er autorisert psykolog, ergoterapaut, fysioterapaut eller logoped.

Kartleggingsmateriellet kommer i papirform. Noen dele av materiellet kan bestilles digitalt. Les mer på pearsonclinical.com for informasjon og mer detajert beskrivelse av Sensory Profile 2.

Les mer om autisme og sensoriske vansker på statped.no