Til hovedinnhold

Sjå, hu smile!

Om å sjå og møte born med behov for ekstra tilrettelegging, artikkel om barn med multifunksjonshemming.

2 jenter  i lek
  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Multifunksjonshemming, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Artikler, Lærevansker og utviklingshemming, Statpeds ressurser
  2. Format: PDF
  3. Utgiver: Statped, 2011. Artikkelen har tidligare vore publisert i Spesialpedagogikk nr 3/2011.
  4. Forfatter: Herlaug Hjelmbrekke

På grunn av omfattande funksjonsnedsettingar er det vanskeleg for Lotte å ta initiativ til aktivitetar som å sjå i bok, forflytte seg, leike, eller snakke med noen. Men på sin måte kan ho kan kommunisere med dei rundt seg, for om alt leggast godt til rette slik at dei som er rundt henne oppfattar språket hennes, kan ho klare å bruke noen av ferdigheitene ho har.