Til hovedinnhold

Skoleveien – to historier om skolestart

Skolestart er en viktig milepæl for alle foreldre og barn. Det forberedes, pyntes og fotograferes. Men hva når barnet er utviklingshemmet?

  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Multifunksjonshemming, Småtrinnet (1.-4.), Filmer (video), Statpeds ressurser, Video (kjøp/leie)
  2. Pris: 85 kroner
  3. Utgiver: Statped

Skolestart er en viktig milepæl for alle foreldre og barn. Det forberedes, pyntes og fotograferes. Men hva når barnet er utviklingshemmet?

Hva er viktig å tenkte på og hvordan kan skolestart bli en god opplevelse? Og - hvordan kan skolen bli en inkluderende arena der den som er utviklingshemmet også kan bli en ressurs?

I denne filmen møter vi Viktor (7) fra Hvaler og Thea (7) fra Kristiansand. I over ett år har vi fulgt dem på skoleveien. Gjennom filmen får vi del i de ulike fasene i planleggingen, selve skolestarten og refleksjoner etter et halvt år på skolen.

Skoleveien er to historier om ulike veier til skolestart. På Hvaler har Viktors skolestart vært planlagt i over to år. Skole og barnehage samarbeider tett om kompetanseoverføring. Theas skolestart viser seg å bli mer kronglete. Det tar tid å få avklart skoletilbud, ressurser og oppfølging.

Når bør planleggingen starte? Hvilken skole skal vi velge? Hva bør planlegges? Og hva er viktige faktorer for å lykkes? Dette er spørsmål som tas opp i filmen. Det er likevel ingen metodisk film, men to historier med livserfaring som kan komme andre til nytte ved planleggingen av skolestart for et barn med utviklingshemming. Filmen egner seg som grunnlag for debatt og samtale. Førsteamanuensis, Anne-Stine Dolva, fra Høgskolen i Lillehammer, bidrar også i filmen.

Skolestart for et barn med utviklingshemming er en utfordrende prosess. Det å starte på skoleveien og bli en del av et klassefellesskap krever forberedelser langt ut over nye klær og nytt pennalhus.

Presseklipp om filmen

Fredrikstad blad