Til hovedinnhold

Sosiale historier og tegneseriesamtaler

Denne e-læringen handler om metoder som støtter opp om behovet for visualisering og konkretisering i samtaler og i andre sosiale sammenhenger.

Målgruppe: PPT, barnehagelærere og lærere og andre som jobber i barnehage og skole med barn og elever som trenger støtte i sosialt samspill.

Tidsbruk: ca. 1 time

I tillegg må du beregne tid til refleksjonsoppgaver og/eller utprøvingsoppgaver.

Læringsmål

Introduksjon til e-læringen

Metodene er i utgangspunktet utviklet for mennesker med autisme, men kan brukes for alle som har behov for visualisering og konkretisering i samtaler.

I denne e-læringen får du

  • Innføring i metodene Tegneseriesamtaler og Sosiale historier
  • Bruk av oppskrifter som støtte til sosiale historier
  • Innblikk i hvordan de kan brukes i praksis
  • Konkrete eksempler som ligger på undersider til hvert hovedtema
  • Case-Eksempel på hvordan metodene kan brukes sammen

Om metodene

Metodene Tegnseriesamtaler og Sosiale historier er utviklet av den amerikanske pedagogen Carol Gray på 1990-tallet. Hun utarbeidet i utgangspunktet metodene for mennesker med autisme.

Bruk av digitale verktøy

Noen av eksemplene viser metodene laget i digitale verktøy. Dette for å vise at du kan kombinere støtten du får fra metodene med annen type støtte som

  • Visuell og auditiv støtte
  • Diktering - å "snakkeskrive"
  • Ulik tilrettelegging i tilgjengelighetsfunksjonene i de digitale verktøyene

Digitale verktøy har også andre fordeler som delingsmuligheter og redigering, men valget på om du bruker blyant og papir eller digitale verktøy må vurderes ut fra hva som er hensiktsmessig for den som skal bruke eksempelvis sosiale historier.