Til hovedinnhold

Sosiale historier og tegneseriesamtaler

1.4 Case-eksempel

Dette case-eksempelet forsøker å vise hvordan vi konkret kan bruke tegneseriesamtaler, sosiale historier og oppskrifter sammen.

Etter case-eksempelet får du se den sosiale historien og en en visuell fremstilling av de forskjellige setningstypene i den sosiale historien. Til slutt ligger historien som en oppskrift, for å vise eksempel på at støtten kan utformes som stegvise beskrivelser.

Tegneseriesamtale brukt i kartleggingen

Under ser du tegneseriesamtalen til Amin og lærer. Bildene viser de tre stadiene av en slik samtale.

Eleven forteller og tegner

Tegneseriesamtale der eleven forteller og tegner. Strekmennesker og tekst i bobler. Tekst står under bildene.

Læreren sier «Nå må dere gå inn. Timen starter». Læreren tenker «Nå er det ferdig for alltid». Læreren er sint.

Amin sier Nei. Amin tenker «Kanskje vi får aldri leke sammen igjen. Han er snart ferdig i 4. da får vi ikke lov mere. Jeg er glad i vennen min. Læreren sier vi ikke får leke sammen.» Amin føler seg glad og redd.

Magnus tenker «det samme» Han føler seg glad og redd.

Samtalepartner forteller og tegner

Tegneseriesamtale der samtalepartner forteller og tegner. Tekst i snakkebobler, gjengitt under bildet.

Læreren sier «Nå må dere gå inn. Timen starter.» Læreren tenker «Det er fint at de koser seg. Det kan de fortsette med etterpå». Læreren føler seg glad.

Amin sier «Nei». Han tenker «Vi vil ikke slutte å leke. Timen er kjedelig. Amin føler seg glad.

Magnus sier «Nei». Han tenker «Vi vil ikke slutte å leke. Timen er kjedelig. Magnus føler seg glad.

Finner løsning eller strategi sammen

Tegneseriesamtale der de finner løsning sammen. Tekst i snakkebobler gjengitt under bildet.

Læreren sier « Nå er friminuttet over. Dere kan leke sammen igjen kl13.» Læreren føler seg glad.

Amin sier «Ja». Han tenker «Jeg kan prøve å se på dagsplanen». Han føler seg glad og skuffet.

Magnus sier «Ja». Han føler seg glad.

Sosial historie

Oppskrift

Side 5 av 6