Til hovedinnhold

Spleiselaget Byen

Spleiselaget Byen er et pedagogisk spill som gir en ny innfallsvinkel til kunnskap om samfunn, skatt og arbeidsliv for elever i ungdomsskolen.

Våpenskjold for Byen
  1. Kategori: Samfunnsfag, Ungdomstrinnet, Apper/programvare, iOS, Mac, Android, Windows, Web, Digitale spill, Pedagogiske spill
  2. Utvikler: www.spleiselaget.no

Formålet med spillet er å lære hvordan et samfunn fungerer. Elevene får i oppdrag å være Byens borgermester. De må ta viktige valg når det kommer til utvikling av bedrifter, boligområder, skole, sosiale tjenester, politi/brann og miljø, slik at innbyggerne blir fornøyde. Å gjøre alle fornøyde er en vanskelig oppgave.

(Filmen ovenfor er laget av Skatteetaten)

Spleiselaget Byen er ikke bare et spill, men et fullverdig undervisningsopplegg med lærerveiledning og forslag til diskusjonsoppgaver. Dette gjør det enkelt å administrere. Spillet legger til rette for argumentasjon, kritisk vurdering og formidling. Elevene må aktivt bruke kunnskapen de har opparbeidet seg om samfunn, skatter og arbeidsliv for å oppnå fremgang i spillet. Undervisningsopplegget er engasjerende ved at det legger opp til aktiv deltakelse, samarbeid og refleksjon i par eller små grupper. 

Spill i skolen

Programmering for barn med særskilte behov