Spleiselaget Byen | www.statped.no

Spleiselaget Byen

Spleiselaget Byen er et pedagogisk spill som gir en ny innfallsvinkel til kunnskap om samfunn, skatt og arbeidsliv for elever i ungdomsskolen.

Fakta og tilgjengelighet

Våpenskjold for Byen

Kategori: Samfunnsfag, Ungdomstrinnet, Apper/programvare, iOS, Mac, Android, Windows, Web, Digitale spill, Pedagogiske spill

Språk: Bokmål og nynorsk

Utvikler: www.spleiselaget.no

Formålet med spillet er å lære hvordan et samfunn fungerer. Elevene får i oppdrag å være Byens borgermester. De må ta viktige valg når det kommer til utvikling av bedrifter, boligområder, skole, sosiale tjenester, politi/brann og miljø, slik at innbyggerne blir fornøyde. Å gjøre alle fornøyde er en vanskelig oppgave. 

(Filmen ovenfor er laget av Skatteetaten)

Spleiselaget Byen er ikke bare et spill, men et fullverdig undervisningsopplegg med lærerveiledning og forslag til diskusjonsoppgaver. Dette gjør det enkelt å administrere. Spillet legger til rette for argumentasjon, kritisk vurdering og formidling. Elevene må aktivt bruke kunnskapen de har opparbeidet seg om samfunn, skatter og arbeidsliv for å oppnå fremgang i spillet. Undervisningsopplegget er engasjerende ved at det legger opp til aktiv deltakelse, samarbeid og refleksjon i par eller små grupper. 

 • Spillet tematiserer flere kompetansemål i grunnskolen som utdypes i lærerveiledningen. Der får læreren konkrete tips og veiledning til hvordan en kan legge opp undervisningen. Læreren blir dermed en sentral part i undervisningsopplegget. Dette er en styrke for å få tilpasset spillet slik at alle elever kan delta. 

  Spillet er i stor grad selvforklarende og mange elever vil klare seg uten støtte fra læreren. Dette bidrar til å frigjøre tid for læreren til å følge opp elever som trenger tilrettelegging. Siden Byen i stor grad er basert på tekst, er det viktig at læreren bruker tid på å gjøre teksten tilgjengelig for elevene, for eksempel gjennom å snakke om de ulike valgene elevene skal ta. Spillet er laget i Flash og det er ikke mulig å få lest opp tekst eller bruke skjermleser. Ved at elevene jobber i par eller små grupper kan de samarbeide om å forstå innholdet i teksten. Spillet går automatisk i pause når tekstbokser dukker opp, så elevene får god tid til å få med seg informasjonen som gis. 

  • En ordforklaringsliste ligger i spillet når en trykker på spørsmålstegnet øverst til høyre. Denne bør læreren bruke som en forberedelse til spillet. Elevene kan også benytte seg av denne underveis.  
  • Læreren bør spille gjennom spillet og sette seg godt inn i lærerveiledningen.  Last ned lærerveiledning (PDF)
  • Det er viktig å modellere en spillsekvens før elevene setter i gang med å spille selv. 
 • Underveis i spillet dukker det opp ulike tekstbokser med viktig informasjon om hva som skjer i Byen. Spillerne får valg og dilemmaer de må ta stilling til. Elevene får også oppgaver underveis. Et varslingssystem forteller deg når de ulike områdene trenger vedlikehold eller det har skjedd en hendelse. Elevene må trykke på varslingsikonet for å ta valg om hva de ønsker å gjøre. Dette er godt visualisert og kan engasjere mange.  


  Som borgermester må elevene ha støtte fra flertallet av innbyggerne for å vinne valget og styre Byen i en ny periode. Hvis du fortsatt er borgermester etter tre valg, har du vunnet spillet. Ved hvert borgermestervalg møter elevene en valg-quiz. Dette er spørsmål som retter seg mot skatt, moms, arbeidsavtaler og rettigheter. Rett svar på disse spørsmålene gir et best mulig utgangspunkt for å vinne valget. 

  • Spleiselaget Byen er ikke kompatibel med skjermleser. Ulike tekstbobler, trekanter og firkanter dukker opp i spillet. Disse blir ikke lest og det gis ingen lyd som forteller at de er i bildet.
  • Det er mye lyd fra Byens lydeffekter noe som kan være forstyrrende. Disse kan reduseres eller slås helt av. Bakgrunnsmusikken kan også reduseres eller slås helt av

Spill i skolen

På temasiden kan du lese om fordelene med digitale spill som inkluderende læringsaktivitet, hvordan tilrettelegge, samt tips og erfaringer og eksempler på spill. 

Gå til temasiden

Programmering for barn med særskilte behov

På denne siden finner du en innføring i hva programmering er, hvordan du kan jobbe med programmering i skole og barnehage og nyttige tips til tilrettelegging.

Gå til temasiden

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!