Strip Designer | www.statped.no

Strip Designer

Lag tegneseriestriper med appen Strip Designer.

Fakta og tilgjengelighet

Logo Strip Designer

Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Språkforstyrrelser, Lese- og skrivevansker, Autismespekter, AD/HD, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Apper/programvare, iOS, Lærevansker og utviklingshemming

Systemkrav: iOS 6.0. iPhone, iPad, iPod touch

Utvikler: www.vividapps.com

Med Strip Designer kan du lage tegneserier med selvvalgte bilder, tekst, tegninger og ruteoppsett. Appen inneholder over 100 forskjellige oppsett til å sette bilder inn i. Bildene kan redigeres og tekstbobler og effekter kan legges på for å få et autentisk tegneserie-uttrykk. Strip Designer gir språkstøtte, visuell støtte, har mange bruksområder og kan derfor bidra til inkludering.

 • Elever med språk-talevansker eller lese-skrivevansker kan oppleve at mengden av tekst ofte kan være et problem. Å se for seg et hendelsesforløp, planlegge og lage en fortelling kan også være en stor utfordring for mange. Tegneserieformen i Strip Designer legger opp til enkel og kort tekst. Samtidig gir appen muligheten til å visualisere et handlingsforløp som skal formidles. Bildene, tekstformen og appens mange valgmuligheter vil kunne gi gode tilpasninger, språkstøtte og motivere til tekstskaping.

  For elever som trenger å trene på sosialt samspill og sosiale koder, kan det være nyttig å visualisere sosiale situasjoner. Eksempler på sosiale historier kan være hva man gjør når man møter noen, oppførsel i klasserom eller friminutt, bli med i lek, forklare konflikter. Ved å bruke bilder av en sosial historie vil eleven kunne forklare seg, uttrykke egne tanker og oppfatninger knyttet til en situasjon. Samtidig kan en visualisere ønsket adferd i sosiale sammenhenger, kommunikasjon med andre, metaforer, overføre det de har lært til andre situasjoner, steder eller personer. Tegneseriens mulighet til å bruke tankebobler, vil kunne synliggjøre hva andre tenker i en situasjon, og vil kunne være et godt utgangspunkt til å snakke om empati.

   

  • Lage sosiale historier
  • Lage tegneseriesamtaler
  • Diktere tekst inn i boblene med Siri (se innstillinger på iPaden).
  • Kombinere med talesyntese i innstillinger på iPaden.
  • Arbeid med tegneserier i norskfaget.
  • Lage en enkel dagsplan
  • Kombinere med «Mine sirkler»-appen 
  • Presentasjon av tema i ulike fag og turer
  • Presentasjon av et forløp. For eksempel problemløsing i matematikk.
  • Grubletegninger i naturfag eller andre fag
 • Se video på Youtube om hvordan Strip Design virker, laget av utvikler.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!