Til hovedinnhold

Teknologi for deltakelse og medbestemmelse

Hvordan kan barn og unge med multifunksjonshemming bruke teknologi for å delta og for å bestemme? I denne filmen får du se noen eksempler på det.

  1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Multifunksjonshemming, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Filmer (video), Erfaringsfilmer, Teknologierfaringer

Vi møter Herman Moen Engelstad fra Hønefoss som viser oss hvordan tilpassede brytere hjelper ham til å kunne delta i matlaging, pilskyting og musikkspilling med venner. Han bruker Snapchat for å ha sosial kontakt med familie og andre han kjenner. Ved hjelp av appen Book Creator får han gitt svar på skoleoppgaver.
Hjelpemidlene vi får demonstrert er hjelpemidler for omgivelseskontroll, sosial deltagelse og oppgaveløsning. De bidrar til å gi Herman en aktørrolle i eget liv.