Tilpassede spill | www.statped.no

Tilpassede spill

Fakta og tilgjengelighet

Forside Tilpassede spill - elev og lærer

Kategori: Sammensatte lærevansker, Multifunksjonshemming, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Bøker/hefter, Sosiale ferdigheter, Statpeds ressurser

Format: PDF

Forfatter: Espen Ursin, Svein Lillestølen og Knut Slåtta.

Utgiver: Statped

Tilpassede spill

Med tilpassede spill siktes det til lystbetonte samhandlingsaktiviteter med to eller flere deltagere, hvor alle har en oppgave innenfor en strukturert ramme. Spillene utformes med spilleregler som har basis i den enkeltes interesser, ferdigheter og muligheter.

Tilpassede spill kan ha mange funksjoner, og en av disse kan være å skape sosial delaktighet. Spillenes enkelhet og repetitive natur skaper situasjoner med høy sosial forutsigbarhet, noe som reduserer den sosial utrygghet mange funksjonshemmede opplever.

Tilpassede spill er pr. definisjon enkle å delta i for den funksjonshemmede og gir sosiale mestringsmuligheter som ellers sjelden erfares. Det er et viktig  aspekt ved utformingen av tilpassede spill at de skal gi positive mestringsopplevelser.

Dette heftet tar for seg tilpassede spill som pedagogisk virkemiddel, individuell tilpasning, tilpasset spillmateriell, kvaliteter og karakteristika ved tilpassede spill og framgangsmåter når tilpassede spill skal utformes.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!