Ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning | www.statped.no

Ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning

Fagartikkel om inkludering og betydning av jevnaldrenderelasjoner for ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning.

Fakta og tilgjengelighet

Kategori: Lærevansker og utviklingshemming

Format: PDF

Forfatter: Hanne Marie Høybråten Sigstad, førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Utgiver: Publisert i tidsskriftet "Psykologi i kommunen"nr. 6, 2013.

Det sentrale ved inkludering er at hver enkelt skal oppleve seg anerkjent som en likeverdig deltaker. Denne artikkelen tar utgangspunkt i en kvalitativ intervjustudie i østlandsområdet, basert på dybdeintervjuer med ungdomsskoleelever med lett utviklingshemning og deres kontaktlærere. Fokus rettes mot elevenes egne erfaringer av å bli inkludert og betydningen av deres jevnaldrenderelasjoner. Spørsmålet er om skolens intensjoner om en inkluderende praksis har en sammenheng med elevenes egen virkelighet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!