Til hovedinnhold

Verktøyapper i matematikk

Tips og ideer til bruk av verktøyapper i matematikk.

Mange forskjellige appikoner
 1. Kategori: Sammensatte lærevansker, Matematikkvansker, Matematikk, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Apper/programvare, iOS, Android, Bokmål, Læringsstrategier, Pedagogisk bruk av teknologi

Verktøyapper er såkalte tomme apper der du lager innholdet selv. Det finnes mange forskjellige typer verktøyapper til å lage blant annet film, bok, tankekart og dukketeater. En annen type verktøyapp er de som har en spesiell egenskap du kan bruke til å behandle eget innhold som blant annet apper til lese- og skrivestøtte og QR –kode lesere. Her kan du lese om pedagogisk bruk av nettbrett og matematikkapper.

Tips og ideer

Her kan du lese om hvordan du kan bruke de enkelte verktøyappene i arbeid med matematikk.

Inspiration Maps/kidspiration

 • Hente fram førkunnskaper
 • Strukturere og sortere overbegrep og underbegrep i ulike matematiske tema
 • Bruke ferdige maler og figurer for å jobbe med forskjellige tema innen matematikk. De ferdige malene, spesielt i kidspiration kan brukes til å lage oppgaver der du drar objekter inn i riktig boks. Det kan være regnestykker inn i riktig svar, figurer til riktig begrep og lignende. Se flere eksempler i appen. Elevene kan også lage slike oppgaver til hverandre.
 • Du kan også legge inn egne bilder og lese inn tekst.
 • Boblene kan også brukes til å lage et tidsforløp eller sette opp rekkefølgen på regneoperasjoner
 • Presentasjonsverktøy

Book Creator

 • Strukturere og sortere lærestoffet i forskjellige bøker eller kapitler.
 • Lage regnefortelling med bilder, lyd eller film.
 • Legge inn film; instruksjonsfilmer som viser framgangsmåter eller oppgaver, dokumentasjon på arbeid, dramatisering av regnefortelling.
 • Lage egen begrepsbok i matematikk.
 • Lese inn oppgaver.
 • Skjermdumper fra andre apper brukt i matematikk, kan legges inn som bilder i Book Creator.
 • Presentasjonsverktøy.

iMovie

 • Filme problemløsing og regnefortellinger.
 • Dokumentere arbeid.
 • Grublefortellinger
 • Lage instruksjonsfilmer av fremgangsmåter eller oppgaver som skal formidles til elevene. Dette kan også gjøres med kamerafunksjonen på iPaden, hvis du ikke trenger å redigere.
 • Presentasjonsverktøy

Puppet Pals

 • Dramatisere problemløsningsoppgaver og fortellinger
 • Bruke geometriske figurer som karakterer der de kan fortelle om sine egenskaper.
 • Bilder som viser et regnestykke eller en problemløsning kan brukes som bakgrunn i appen der karakterene presenterer oppgaven.
 • Presentasjonsverktøy

Tips og ideer

Her kan du lese om hvordan du kan bruke de enkelte verktøyappene i arbeid med matematikk.

Inspiration Maps/kidspiration

- Hente fram førkunnskaper

- Strukturere og sortere overbegrep og underbegrep i ulike matematiske tema

- Bruke ferdige maler og figurer for å jobbe med forskjellige tema innen matematikk.De ferdige malene, spesielt i kidspiration kan brukes til å lage oppgaver der du drar objekter inn i riktig boks. Det kan være regnestykker inn i riktig svar, figurer til riktig begrep og lignende. Se flere eksempler i appen. Elevene kan også lage slike oppgaver til hverandre.

- Du kan også legge inn egne bilder og lese inn tekst.

- Boblene kan også brukes til å lage et tidforløp eller sette opp rekkefølgen på regneoperasjoner

- presentasjonsverktøy

Les mer om Inspiration Maps her.

Book Creator

- Strukturere og sortere lærestoffet i forskjellige bøker eller kapitler

- Lage regnefortelling med bilder, lyd eller film.

- Legge inn film; instruksjonsfilmer som viser framgangsmåter eller oppgaver, dokumentasjon på arbeid, dramatisering av regnefortelling

- Lage egen begrepsbok i matematikk

- Lese inn oppgaver

- Skjermdumper fra andre apper brukt i matematikk, kan legges inn som bilder i Book Creator.

- Presentasjonsverktøy

Les mer om Book Creator her.

iMovie

- Filme problemløsing og regnefortellinger

- Dokumentere arbeid

- Grublefortellinger

- Lage instruksjonsfilmer av fremgangsmåter eller oppgaver som skal formidles til elevene. Dette kan også gjøres med kamerafunksjonen på iPaden, hvis du ikke trenger å redigere.

- presentasjonsverktøy

Les mer om iMovie her.

Puppet Pals

- Dramatisere problemløsningsoppgaver og fortellinger

- Bruke geometriske figurer som karakterer der de kan fortelle om sine egenskaper.

- Bilder som viser et regnestykke eller en problemløsning kan brukes som bakgrunn i appen der karakterene presenterer oppgaven.

- presentasjonsverktøy

Les mer om Puppet Pals her.

Intowords

- Ta bilde av teksten i matematikkboka og få den lest opp i appen.

- Få skrivehjelp og ordforslag

Les mer om IntoWords her

QR Code reader

- Skanne QR-koder til nettsider, lydfiler, filmer og bilder for å få rask tilgang til informasjon uten å bruke skrift eller tale.

- Lage QR-kode til instruksjonsfilmer som viser regnestrategier, regneoperasjoner og andre undervisningsopplegg.

- Rebusløp der du leter etter kodene som for eksempel kan vise problemløsningsoppgaver, instruksjonsfilmer.

- Kodene trenger ikke være så store og kan for eksempel være på ark, laminerte kort eller plakater, bare koden flat.

Les mer om QR Code Reader her.

Explain Everything

 • Appen har en mal for arbeid med ligninger, grafer og oppgaver knyttet til koordinatsystemet.
 • Bruk den i matematikkundervisning for visuell støtte til formidling og oppgaver. Sett inn instruksjonsvideo, nettbaserte øvingsoppgaver, skriv inn oppgavetekst og tegn inn forklaringer ved bruk av tegneverktøyet. Legg til auditiv støtte ved bruk av opptaksfunksjonen.
 • Ta opptak av presentasjoner av fag/tema og bruk den som en del av metoden omvendt undervisning.