Til hovedinnhold

Vis Timer

Appen VisTimer gir deg mulighet til å strukturere tiden med visuell nedteller.

Logo Vis Timer
  1. Kategori: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet, Ervervet hjerneskade, Sammensatte lærevansker, Autismespekter, AD/HD, Apper/programvare, iOS, Struktur
  2. Systemkrav: Krever iOS 4.3 eller nyere. Kompatibel med iPhone, iPad og iPod touch.
  3. Utvikler: mindfultools.gnoup.com

VisTimer er et hjelpemiddel som visualiserer tid. Nedtelleren er til nytte dersom man har vansker med å forstå begrepet tid eller strukturere tidsbruk. Nedtelleren vises som et kakediagram som gradvis blir mindre. Du kan velge alarmlyd og du kan også stille inn en «tidlig varsel». Den gir et lydsignal når tidsintervallet nærmer seg slutten, slik at man kan forberede seg på endring og avslutte nåværende aktivitet.