Til hovedinnhold

DAISY fulltekstlydbøker for deg som bruker SuperNova

Bokhylla er en del av SuperNova. Du kan bruke Bokhylla til å lese Statpeds fulltekstlydbøker.

I Bokhylla kan du selv avgjøre om du vil lese ei bok på leselist, med innlest tale eller med kunstig tale, og du kan enkelt veksle mellom disse alternativene underveis. Bildebeskrivelser og kommentarer får du imidlertid bare som innlest tale.

Kom i gang med Bokhylla

Bokhylla finner du i SuperNova Kontrollpanel. Programvinduet består av innhold og en "trestruktur" som er ment for navigasjon. Der vises hovedoverskriftene i boka i utgangspunktet. Som standard vil Bokhylla starte opp med fokus på innholdsdelen i skjermen, der teksten i boka skal vises.

Åpne ei bok

Du åpner ei ny bok ved først å åpne fanen Bokhylla i SuperNova Kontrollpanel med Alt+b. Deretter velger du menypunktet Bøker, og deretter menypunktet Åpne fil i leseren. Da får du fram den vanlige dialogen for å åpne ei fil. Naviger deg fram til der boka du vil lese er, og velg fila ncc.html. Trykk Enter og vent ei stund; gjerne ett minutt eller to. Det er mye som skal lastes inn, og det tar tid.

Så snart boka er åpen og klar til lesing, vil du finne tekst på leselista. Om bokleseren ikke starter automatisk først i boka når du skal begynne på ei ny bok, trykker du Ctrl+Home. Da flytter du fokus til begynnelsen av boka.

Lese boka med innlest tale og leselist

For å starte eller stoppe avspilling av den innleste teksten, trykker du mellomrom eller F5. Legg merke til at teksten på leselista vil endre seg etter hvert under avspilling av den innleste teksten. Du kan når som helst stoppe den innleste talen med mellomrom eller F5 og lese videre på leselista.

Tips: Hvis du skal høre den innleste teksten i boka, og opplever at talesyntesen er forstyrrende, kan du velge å slå talen i SuperNova av. Det gjør du ved å trykke venstre Ctrl+0. Samme tastetrykk slår talen på igjen.

Skjulte lenker

Lydbokleseren i Bokhylla viser boka som ei nettside. For å synkronisere lyd og tekst er hver setning i fulltekstlydboka lagt inn som en lenke. Fra nettleseren din er du nok vant til at lenker vises med punkt 8 på leselista. Da blir det vrient å lese lengre tekster! Derfor skal det være laget en tilpasning i SuperNova som slår av understreking/opplesing av lenker i Bokhylla.

For å skjule lenkene endrer du visningen til Forenklet dokumentvisning. Det skal gjøre leseopplevelsen bedre for deg som leser på leselist, ved at understrekingen av alle lenkene tas bort, og at "lnk" etter hver setning fjernes. Du endrer til Forenklet dokumentvisning slik, etter at du har åpnet en bok i leseren:

  • Trykk F6 (fokuset går til knappen Innhold)
  • Trykk Tab (fokuset går til knappen Innstillinger)
  • Trykk Enter
  • Pil Ned til Forenklet dokumentvisning.
  • Trykk Enter

Navigere i boka

Finne overskrifter

Som SuperNova-bruker er du kanskje vant til å bruke hurtigtasten Capslock+2 for å samle overskrifter i Word eller på ei nettside? Den hurtigtasten virker her også, for lydbokleseren presenterer boka som ei nettside! Det kan være mange overskrifter, så listeverktøyet kan bruke litt tid på å lage lista. I lista kan du bla med piltastene. Du kan også skrive inn de første bokstavene i navnet på overskrifta du vil finne. Fokus flyttes da til første forekomst som samsvarer med det du har søkt etter. Trykk Enter for å velge.

Vil du hoppe til neste overskrift når du er i teksten, kan du trykke h. Vil du gå tilbake til forrige overskrift, trykker du Shift+h. Dette virker også mens du spiller av den innleste talen.

Du kan også velge å bruke trestrukturen i boka for å finne overskrifter. Du går til trestrukturen ved å trykke F6. Da kommer du til noe som kalles Innhold. Dette er trestrukturen som viser overskriftene i boka. Trykk Enter for å åpne den. Hvis du ikke vil velge noe her, trykker du Esc-tasten for å komme tilbake til boka.

Søke i teksten

Du kan søke i teksten ved å trykke F3. Skriv inn søkebegrepet og trykk Enter. Fokus vil flyttes til første forekomst av begrepet du har søkt etter. Gjenta søket framover i teksten med F4, eller bakover med F2.

Hente ut innhold fra boka

Du kan kopiere tekst fra fulltekstlydboka og lime den inn i et tekstbehandlingsprogram, f.eks. Word, med Ctrl+c, Ctrl+v.