Til hovedinnhold

Slik låner du skolelydbøker

Skoler, elever med lånerett og lærere som ønsker å prøve ut bøker, kan låne. Lånere har tilgang til bøkene både hos Statped og Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur.

Skole – lån til elever

Skolen må først registrere seg og få innlogging til utlånsordningen. Når skolen er logget inn med lånenummer og passord, administrerer den utlånsordningen på skolen, kan registrere elever som lånere, og kan låne skolelydbøker til dem.

Hvem kan låne?

Elever blir registrert som personlige lånere og kan bestille bøker selv, om de vil. Bøkene finner de i sin egen elevmappe eller i appen Tibi. Skolen kan kontrollere at elevene har lånt riktig utgave, eksempelvis ved hjelp av ISBN-nummer for hver utgivelse.

Om tilrettelagte skolelydbøker

Skolen kan også låne skjønnlitterære bøker til elever fra Tibi (tibi.no). De finnes i utlånsordningens boksøk sammen med skolelydbøkene.

Elev – lån til deg selv

Om skolen eller foreldre ikke ønsker at skolen skal bestille bøker til elever, kan foreldre registrere elever som lånere hos Tibi. Det gir samme mulighet til å låne, men skolen kan ikke følge opp elevens lån, og det tar lengre tid før elever blir registrert som lånere.

Lærer – lån til deg selv

Om en lærer ønsker å prøve ut skolelydbøker, kan skolen registrere lærere som personlige lånere på samme måte som elever. En lærer som bruker sin personlige innlogging, kan låne skolelydbøker til seg selv, men ikke skjønnlitterære bøker fra Tibi. For å låne bøker til elever, må lærere bruke skolens innlogging.

Utlån av skolelydbøker

Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur