Til hovedinnhold

Working with multilingual aphasia: attitudes and practices among speech and language pathologists in Norway

Forside artikkelsamling
  1. Kategori: Språk/tale, Afasi, Artikler
  2. Språk: Engelsk
  3. Format: PDF/EPUB
  4. Utgiver: tandfonline.com
  5. Forfatter: Monica I. Norvik, Marianne Lind & Bård Uri Jensen (2022)

Det økende antallet flerspråklige personer med afasi krever en endring i tjenestene som gis av logopeder. Logopeder vil i økende grad arbeide med individer med kulturelt og språklig mangfold. To amerikanske studier har vist at et flertall av logopeder som arbeider med flerspråklige voksne i USA følte at deres akademiske og kliniske opplæring ikke hadde forberedt dem godt nok til å yte tjenester til flerspråklige personer med afasi. En slik klinisk usikkerhet kan ha betydelige negative konsekvenser for flerspråklige personer med afasi og deres familier. Målet med denne studien var å undersøke om situasjonen i USA er sammenlignbar med et europeisk land med annen demografi. Et nettbasert spørreskjema med spørsmål om utdanning, arbeidsforhold, kliniske verktøy og prosedyrer, og vansker med tjenesteytingen til flerspråklige personer med afasi, ble sendt til logopeder i Norge. Samlet sett viser resultatene at logopeder tar fornuftige beslutninger i arbeidet med flerspråklige personer med afasi, til tross for mangler i utdanningen og i studentpraksis og begrensede kliniske ressurser. Resultatene diskuteres med tanke på deres implikasjoner for utdanning og tiltak som trengs for å minimere nåværende mangler i tjenesteytingen til flerspråklige personer med afasi.