Til hovedinnhold

Afasi – et praksisrettet perspektiv

Første norske bok om logopedisk arbeid med afasirammede. Den gir kunnskap og inspirasjon til eget arbeid for studenter, nyutdannede logopeder og erfarne praktikere.

Omslag med farger i lys og mørk lilla
  1. Kategori: Språk/tale, Afasi, Voksne, Bøker/hefter, Bokmål, Læringsstrategier, Sosiale ferdigheter, Ord- og begrepsopplæring
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: Innbundet
  4. Utgiver: Novus forlag, 2010
  5. Forfatter: Lind, Marianne, Haaland-Johansen, Line, Knoph, Monica I. K. og Qvenild, Eli (red.)

Afasi er språkvansker etter en ervervet skade i hjernen som kan oppstå som følge av sykdom eller ytre skade mot hodet. Afasien rammer brått og forårsaker dramatiske endringer i livet både for den som har fått skaden, og for hans eller hennes nærmeste familie og omgangskrets. Det er stor variasjon mellom afasirammede, i så vel sammensetning av symptomer og vanskegrad som mestring. Det personer med afasi har felles, er behovet for best mulig tilpasset hjelp og språklig rehabilitering.

Denne boka handler om logopedisk arbeid med afasirammede. I den første halvdelen av boka drøftes aktuelle temaer innenfor afasirehabilitering fra et teoretisk perspektiv, mens den andre halvdelen av boka inneholder åtte kasusbeskrivelser av logopedisk arbeid med afasirammede. De personene disse kapitlene handler om, har ulike typer og grader av afasi, og logopedene har arbeidet med forskjellige sider ved språk- og kommunikasjonsvanskene. Til sammen gir kapitlene et mangfoldig bilde av det som foregår i den afasilogopediske praksishverdagen.

Boka er den første om logopedisk arbeid med afasirammede i Norge, og den vil gi kunnskap og inspirasjon for nyutdannede logopeder og mer erfarne praktikere. Den er også egnet for studenter.

Forfatterne er logopeder og andre fagpersoner med lang erfaring innenfor afasifeltet fra sykehus, voksenopplæring, rehabiliterings, institusjoner og statlige spesialpedagogiske kompetansesentre.