Afasi og spesialundervisning: veiledning i dokumentasjon av praksis | www.statped.no

Afasi og spesialundervisning: veiledning i dokumentasjon av praksis

Veilederen tar opp utfordringer logopeder møter etter en tids arbeid med afasirammede og legger vekt på dokumentasjon av praksis.

Fakta og tilgjengelighet

Forside, bilder av mur og tau.

Kategori: Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Afasi, Veiledere, Statpeds ressurser

Pris: 200 kroner

Størrelse: 37 sider

Format: PDF

Forfatter: Margit Corneliussen

Utgiver: Statped, 2005

Veiledningen beskriver framgangsmåter logopeder kan bruke for å dokumentere afasiundervisningen. Hensikten med å dokumentere det som skjer i undervisningen er å få mer kunnskap om hvorvidt undervisningen er på rett spor. God dokumentasjon av framdriften i de praktiske tiltakene er et nødvendig grunnlag for behovsvurderinger i forbindelse med sakkyndige uttalelser, rapporter og planlegging av undervisningen. Heftet gir praktiske eksempler.

Veilederen er laget med tanke på logopeder, men kan også være aktuell for andre spesialpedagoger.

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!