Til hovedinnhold

ALLE MED

Digital versjon av observasjonsskjema ALLE MED til bruk i barnehagene.

  1. Kategori: Hørsel, Syn, Ervervet hjerneskade, Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Barnehage, Kartleggingsmateriell, Tidlig innsats
  2. Utgiver: Info vest forlag
  3. Forfatter: Inger Kristine Løge, Karina Leidland, Mette Mellegaard, Aud Harriet Sleveland Olsen og Torill Waldeland

Alle Med er enkelt å bruke og lett å forstå. Alle Med gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en måte som foreldre, førskolelærere og fagfolk forstår. Det er utviklet på grunnlag av teori om sammenheng mellom språklig og sosial kompetanse. Observasjons-skjema dekker barnets seks utviklings-områder: Språk, lek, sosio-emosjonell, hverdagsaktiviteter, trivsel og sanse-motorisk utvikling.

Observasjonsskjemaet må brukes sammen med håndboken ALLE MED. Det finnes også en papirversjon av observasjonsskjemaet. Håndboken og papirversjon av skjemaet bestilles på www.infovestforlag.no.

Relaterte læringsressurser