Barnehagens arbeid med tidlig litterasitet | www.statped.no

Barnehagens arbeid med tidlig litterasitet

Denne boken er resultat av et forskningsprosjekt som har fokusert på kunnskaper som er sentrale for å støtte barns tilegnelse av tidlig litterasitet. 

Fakta og tilgjengelighet

Forsiden til boken, to snakkebobler.

Kategori: Språk/tale, Spedbarn, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Bøker/hefter

Pris: 329 kroner

Forfatter: Liv Gjems

Utgiver: Fagbokforlaget

Tidlig litterasitet handler om alt barn lærer om språk, fra fødselen til ca. åtteårsalderen. I tidlig litterasitet inngår muntlig språk og det å lære ord, lære å formulere setninger og formidle budskap til andre, og ikke minst å forstå hva andre snakker om og er opptatt av. Disse språklige kunnskapene har barn stor glede av når de leker med hverandre, utforsker ting de er opptatt av, og deltar i ulike aktiviteter. Det muntlige språket de har med seg når de begynner på skolen, legger grunnlaget for at de lærer seg å lese og skrive. Barnehageårene utgjør dermed grunnmuren i barns utdanning.

Det å tilegne seg et rikt muntlig språk i barnehageårene er en krevende læringsprosess, og barn er avhengige av at barnehagepersonalet vet hvordan de kan støtte og stimulere ulike barns språklæring. Det stilles følgelig store krav til barnehagepersonalet for å fange opp hva barna er opptatt av, og hva slags språklig støtte forskjellige barn vil ha fordel av å få. Barn i barnehagealderen lærer språk best når de får snakke om tema som engasjerer dem, sammen med barnehagepersonale de har gode og trygge relasjoner til, og som inviterer dem til aktivt å bruke språket selv.

Boken presenterer barns språktilegnelse fra de begynner i barnehagen, og kjennetegn på mønstrene for språktilegnelse gjennom barnehageårene. Den gir også ideer til hvordan personalet kan støtte barn ved å legge til rette for ordlæring, og ved å lære dem å samtale i ulike aktiviteter og situasjoner.

Liv Gjems er professor i pedagogikk ved Høgskolen Sørøst-Norge.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!