Til hovedinnhold

Begrepslæring – en strukturert undervisningsmodell

En veileder om begrepslæring – en strukturert undervisningsmodell for barn og unge med språkvansker.

Forside med tittel, bilde av et tre, er eple, en jente og to som ser på en bok sammen
  1. Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Veiledere, Bokmål, Ord- og begrepsopplæring, Statpeds ressurser
  2. Format: PDF
  3. Utgiver: Statped, 2017
  4. Forfatter: Ernst Ottem, Fanny Platou,Olaug Sæverud og Bente Ursin Forseth

Barn og unge med språkvansker har ofte problemer med å forstå og forklare hva dagligdagse ord betyr. Denne veilederen beskriver metodikken som ble brukt, der en arbeider med vanlige ord og begreper med fokus på ordenes innhold, form og bruk. Det kan dreie seg om ord hentet fra barn og unges hverdag, fagplaner eller andre ord en gjerne vil at de skal forstå.

Metoden vektlegger måling av effekten av undervisningen gjennom bruk av ordlister, der en undersøker hvor mange av ordene barnet kan før undervisningen starter og hvor mange ord barnet kan når undervisningen er avsluttet. Undervisningen forgår vanligvis over en periode på sju til åtte uker, der en fokuserer på ett ord pr. dag. Barn og unge som sliter med språk -og språkrelateretvansker kan ha nytte av denne måten å arbeide på.

Veilederen består av tre deler: første del gir en teoretisk bakgrunn om begreps-tilegnelse hos barn og ungdom. Deretter følger en presentasjon av hvordan metoden har vært anvendt for en større gruppe barn med språkrelaterte vansker. Avslutningsvis vil en finne en oppsummering av resultatene. En vil også finne mange eksempler fra “Språkverkstedet”.