Til hovedinnhold

Bilingual Aphasia Test (BAT)

Bilingual Aphasia Test (BAT) er en afasitest for personer som er tospråklige.

  1. Kategori: Språk/tale, Afasi, Kartleggingsmateriell, Statpeds ressurser
  2. Språk: Engelsk side. Kan laste ned norsk versjon i PDF.
  3. Pris: Gratis.
  4. Format: PDF

BAT finnes på mer enn 65 språk og skal være likeverdig i alle språkene. Den norske versjonen er oversatt og tilpasset av Monica Knoph i Statped. Dette er et viktig verktøy for logopeder som skal arbeide med tospråklige afasirammede. Den kan også være et redskap til bruk i forskning.

BAT er en tredelt test. Del A består av 50 spørsmål og handler om den afasirammedes tospråklige historie før han fikk skaden. Del B er selve språktesten og skal administreres på begge språkene. Den består av 32 delprøver som undersøker alle de fire språkmodalitetene. I del C, som er en sammenlikning av de to språkene, testes den afasirammedes evne til å oversette ord og setninger og til å vurdere om setninger i de ulike språkene er grammatisk korrekte eller ikke. BAT er en omfattende test, man kan derfor bruke en kortversjon av testen.