Til hovedinnhold

CETI - spørreskjema for nærpersoner

CETI er et måleredskap som er laget for å måle (kvantifisere) endringer i den afasirammedes daglige kommunikasjon.

Forside med fire mennesker som sitter rundt et bord.
  1. Kategori: Språk/tale, Afasi, Kartleggingsmateriell, Bokmål, Statpeds ressurser
  2. Format: PDF
  3. Utgiver: Statped

Spørreskjema for nærpersoner. Communicative Effectiveness Index (CETI) på norsk består av en mappe med en kort veiledning til fagpersoner og kopieringsoriginaler på bokmål og nynorsk.

Med dette redskapet kan man på en enkel måte måle en eventuell endring i funksjonell kommunikasjon i dagliglivet.

Redskapet ble utviklet av Lomas og medarbeidere på slutten av 80-tallet og ble da publisert som vedlegg til en artikkel (Lomas et al., 1989). CETI brukes fortsatt i mange land og finnes på flere språk. CETI ble oversatt til norsk i 2006, og fikk da navnet Spørreskjema for nærpersoner.

Spørreskjema for nærpersoner er kun et enkelt skjema. Det består av 16 utsagn som skal vurderes av person som står nær den afasirammede, og som kjente den afasirammede før afasien inntraff. Bakgrunnen for å velge ut akkurat de 16 utsagnene som er med bygger imidlertid på en langvarig og velbegrunnet metodisk prosess.

Det å sammenlikne funn fra spørreskjemaet med andre testresultater vil være fruktbart i klinisk arbeid, med tanke på å kartlegge, analysere eller å dokumentere fremgang hos den enkelte personen med afasi.