Comprehensive Aphasia Test (CAT) | www.statped.no

Comprehensive Aphasia Test (CAT)

Comprehensive Aphasia Test (CAT) er et kartleggingsverktøy for logopeder som arbeider med personer med afasi.

Fakta og tilgjengelighet

Forsidebilde med tittel og bilder av snakkebobler

Kategori: Språk/tale, Afasi, Kartleggingsmateriell

Utgiver: Novus

CAT er en generell afasitest, som undersøker språklige ferdigheter i bredden, innenfor den kognitive nevropsykologiske tradisjonen. Testen består av tre deler: en kognitiv screening, språktester på enkeltords-, setnings- og tekstnivå, samt et spørreskjema om å leve med afasi. CAT-N er derfor den første norske afasitesten som kan sies å ta for seg både skadebaserte og konsekvensfokuserte problemstillinger.

CAT ble opprinnelig utgitt på engelsk i 2004. Den norske versjonen, CAT-N, har den samme oppbyggingen av deltester og testledd, men er grundig omarbeidet og oppdatert for å tilpasses norsk språk og kontekst av Nina Høeg, Monica Norvik, Ingvild Røste og Hanne Gram Simonsen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!