Til hovedinnhold

DIAS - testverktøy

DIAS er et testverktøy for diagnostisering av ervervet taleapraksi hos voksne.

Forside DIAS
  1. Kategori: Språk/tale, Afasi, Voksne, Kartleggingsmateriell
  2. Språk: Bokmål
  3. Format: håndbok, testmappe og skåringsark

Ved hjelp av DIAS kan man fastslå taleapraksi, og avgrense denne vansken mot afasi og dysartri. Man kan vurdere om spesifikke symptomer på taleapraksi er til stede, og måle taleapraksiens alvorlighetsgrad. Verktøyet egner seg også for å evaluere effekten av tiltak, ved at man kan undersøke om de spesifikke symptomene ved gjentatt testing fortsatt er til stede.
DIAS består av håndbok, testmappe og skåringsark – samlet på ett sted i en spiralperm.

Håndboken inneholder nødvendig informasjon for gjennomføringen av DIAS, skåring av resultatene og tolkning av skårene. Håndboken har også en teoridel som beskriver det teoretiske og psykometriske grunnlaget for testverktøyet og hvilke avveininger som er gjort for å avgrense taleapraksi mot oralapraksi, afasi og dysartri.

DIAS er tilrettelagt for norsk ved Statped, Sunnaas sykehus HF, Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Oslo Universitetssykehus HF.

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam. Prosjektet har vært gjennomført via Afasiforbundet i Norge.