Til hovedinnhold

Inspiration Maps

Inspiration Maps er en tankekart-app der du kan legge inn bilde, tekst og tale. Den egner seg for alle elever, men særlig for dem som har flere typer av lærevansker.

Logo Inspiration Maps, en sky med tre piler til hver sin boble.
  1. Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Apper/programvare, iOS, Mac, Windows, Bokmål, Læringsstrategier, Lærevansker og utviklingshemming
  2. Utvikler: www.inspiration.com

Inspiration Maps er godt egnet til å visualisere begreper og til å strukturere begrepene i over- og underkategorier. Dette er spesielt viktig for elever med språkvansker. Ved å legge inn tilpasset støtte i form av innlesing med egen stemme eller bilde, vil eleven kunne lage en god presentasjon på egne premisser.

Bruk av tankekart kan motivere elevene og gjøre dem aktive og deltakende i læringsprosessen. Ved å stimulere, oppfordre og legge til rette for undring, refleksjon, fabulering og problematisering vil elevenes motivasjon og læringsutbytte øke. Det vil også være viktig å lære elevene hvordan tankekartet kan brukes i ulike type læringsarbeid, som for eksempel begrepsinnlæring. Gode læringsstrategier gir økt læringsutbytte.

Kidspiraton Maps og Kidspiration Lite er enklere alternativer til Inspiration Maps og egner seg til barn opp til 3. trinn. Appen fungerer som Inspiration Maps.