Til hovedinnhold

Intervjuskjema for bakgrunnsopplysninger om stamming

STUREN Case History Form

  1. Kategori: Kartleggingsmateriell, Taleflytvansker, Løpsk tale, Stamming
  2. Språk: Norsk
  3. Utgiver: Stuttering Research and Education Network (STUREN), i samarbeid med Statped
  4. Forfatter: Stuttering Research and Education Network (STUREN), i samarbeid med Statped

Dette strukturerte skjemaet kan fylles ut skriftlig av foresatte eller personen selv, eller kan gjennomgås i fellesskap med logoped. Skjemaet inneholder 25 spørsmål knyttet til stammingens start, utvikling og symptomer, samt spørsmål om tidligere behandling og generell informasjon. Informasjonen skal gis gjennom avkrysning i bokser og utdypende informasjon i linjefelt. Hensikten med skjemaet er at logoped eller annen fagperson kan få en oversikt over ulike faktorer som kan ha innvirkning på oppfølging og utvikling for en person med taleflytvansker. Selv om skjemaet er beregnet på stamming, er det like relevant å benytte det i kartlegging for løpsk tale.