Til hovedinnhold

Læringsstrategier og leseforståelse

Læringsstrategier er metoder som elever bruker for å skape mening og å lære noe nytt. Dette kan skje gjennom å lese tekst, lytte eller ved at de får informasjon fra andre kilder. Gode læringsstrategier er verktøy som gir dem muligheter til å «lære å lære», en form for «hjelp til selvhjelp».

  1. Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Filmer (video), Læringsstrategier, Pedagogisk bruk av teknologi
  2. Språk: Norsk

Mennesker lærer på forskjellige måter. Noen lærer gjennom å gjøre, handle og oppleve, mens andre bruker visuelle holdepunkter eller er avhengig av språk. De fleste bruker flere tilnærminger. Derfor er variert opplæring viktig. Det gir elever mulighet til både å innhente og produsere informasjon via tekst, bilde, lyd og video.

For at elever skal lykkes med å lære, må skolens lærere ha felles forståelse av og praksis for opplæring. Elevene må motiveres til å ta aktiv del i læringsprosessen og få regelmessig tilbakemelding om egen læringsutvikling. Der lærerne oppmuntrer elever til nysgjerrighet, undring og refleksjon, blir de produsenter av egen kunnskap, og ikke bare mottakere.

Lærere opprettholder og videreutvikler læringsstrategier ved å modellere god praksis for elever over lang tid. Da må lærere sammen med eleven finne frem til strategier og arbeidsmåter som passer for den enkelte. Gode læringsstrategier er nyttige for alle elever. For elever med utfordringer er det helt nødvendig å finne gode strategier og arbeidsmåter. Det er best at hver elev får velge den arbeidsmåten eller strategien som passer best.