Logos – Test for kartlegging og diagnostisering | www.statped.no

Logos – Test for kartlegging og diagnostisering

Logos er et digitalt verktøy for kartlegging av lesevansker og diagnostisering dysleksi.

Fakta og tilgjengelighet

Logo - Logos i blå snakkeboble

Kategori: Språk/tale, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Ungdomstrinnet, Videregående, Voksne, Kartleggingsmateriell

Utvikler: Professor Torleiv Høien og dr. philos. Ingjerd Høien-Tengesdal.

Utgiver: Logometrica

Logos er tilgjengelig online og man kan teste med PC, Mac eller Chromebook. I testen finnes en oppdatert håndbok som gjør rede for hva forskningen vet om lesing, lesevansker og diagnostisering av dysleksi.   

For å kunne benytte Logos må man være sertifisert. Spesialpedagoger, pedagoger som arbeider i skolen, logopeder og psykologer er kvalifisert til å sertifisere seg. Sertifiseringskurset er online. Logometrica retter sertifiseringsrapporter og utsteder sertifiseringsbevis.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!