My PlayHome | www.statped.no

My PlayHome

My PlayHome er et interaktivt dukkehus med ulike rom som gir god visuell støtte i blant annet begreps- og ordinnlæringen og i arbeid med sosiale ferdigheter. 

Fakta og tilgjengelighet

Logo, tegning av gutt og jente som smiler

Kategori: Språk/tale, Sammensatte lærevansker, Språkforstyrrelser, Barnehage, Apper/programvare, iOS, Android, Windows, Ord- og begrepsopplæring, Lærevansker og utviklingshemming

Systemkrav: iOS 5.1.1 eller nyere. Android 2.3 eller nyere

Utvikler: myplayhomeapp.com

Appen My PlayHome inneholder flere rom og figurer du kan styre. Figurene kan gjøre ulike ting i rommene som å bevege seg rundt, spise, dusje, flytte på gjenstander og slå av og på elektrisk utstyr. Alt du setter i gang gir respons gjennom lyd og bevegelse. Appen passer for barn fra ca 2 år og oppover.

Skjermdump my playhome

  • My PlayHome gir god visuell støtte til begreps- og ordinnlæringen. Ved å gi barnet ulike oppgaver kan du se om barnet oppfatter instruksjonen. Appen gir god støtte for å skape dialog og et godt læringsmiljø for begrepsinnlæring og ekspressivt språk. Appen kan brukes av flere samtidig og da skape rom for felles opplevelse, kommunikasjon, turtaking og språktrening. Appen kan også brukes til å trene på sosiale ferdigheter og ADL (aktiviteter i dagliglivet). For å legge til rette for læring bør den voksne ha en plan for hva som skal læres og hvordan og på den måten unngå mekanisk bruk.

    • Rollelek: Flere barn, gjerne sammen med voksen, går i rolle og styrer hver sine figurer. Tema kan være regler og oppførsel ved spisebordet, dotrening, finne ting som begynner på en bestemt lyd, leke “mor, far, barn”.
    • Samtaletrening og begrepsinnlæring: Bruke figurene og tingene i rommene som utgangspunkt for samtaler og innlæring av ord og begreper. Styrt av voksen, med rom for at flere barn sammen kan få bruke sitt ekspressive språk i lek.
    • Utføre og forstå: interaktiviteten i appen gjør at du kan utforske hvordan forskjellige ting i et hus virker. Du kan også bruke figurene til å vise og snakke med barna om konsekvenser av handlinger som utføres. Dette kan brukes til å jobbe med blant annet årsak-virkning, aktiviteter i dagliglivet (ADL) og sosiale ferdigheter.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!