Til hovedinnhold

PAS-symbolsystemet

PAS- læremiddel for utvikling av bevissthet om språklyder for barn med språkvansker. Å forstå at ord kan deles opp i mindre enheter er en grunnleggende ferdighet for å lære å lese.

omslag
  1. Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Bøker/hefter, Tidlig innsats, Statpeds ressurser
  2. Pris: Gratis
  3. Format: PDF
  4. Utgiver: Statped, 2005
  5. Forfatter: Torhild Kausrud

Mange barn med språkvansker strever med å skille ut de enkelte språklydene i ord. Det kan føre til manglende forståelse av sammenhengen mellom språklyd og bokstav. Det kan også føre til uttalevansker.

PAS-pakken består av en veileder, med linker til endel tilleggsressurser som kort, plansjer med bokstavlydsymbolene, og PAS som en egen font, slik at det går an å skrive i et vanlig tekstbehandlingsprogram på PC med PAS-symboler. Se oversikt over tilleggsressurser side 2 i veileder

Barn med språkvansker kan streve med å skille ut de enkelte språklydene i ord. Det kan medføre at barna ikke forstår forbindelsen mellom lyd og bokstav. Dette får følger for leseinnlæringen.

PAS, et piktografisk-artikulatorisk symbolsystem, er laget for å hjelpe barn som har store språkvansker og som strever med å knekke lesekoden. PAS-symbolene består av enkle, geometriske figurer, der artikulatoriske og akustiske trekk som bare er viktig for den enkelte bokstavlyd, vises. Grunnlaget er normalisert østnorsk uttale. Hjelpemiddelet visualiserer oppgaver i fonologisk bevissthetstrening, og kan derfor hjelpe barn med ekspressive, fonologiske vansker til å få forståelsen av det norske språklydsystemet. Minoritetsspråklige som strever med uttalen av norske språklyder, samt mennesker med dysartri og taleflytvansker, kan også ha nytte av læremiddelet. PAS er beregnet til bruk for logopeder og audiopedagoger.

Beskrivelse av symbolene

Symbolene viser på en skjematisk måte ulike fonemers karakteristiske trekk. De ble i utgangspunktet konstruert som et hjelpemiddel til å forstå sammenhengen mellom språklyd og bokstav (Ottem & Kausrud 2001) i norsk. Artikulatorisk og akustisk egenskap illustreres som et ”bilde av lyd”. Symbolene består av enkle, geometriske figurer, der bare trekk som er viktig for den enkelte lyd, vises. Grunnlaget for uttalen er normalisert østnorsk. Konsonantene vises som kvadrater med markering for leppene på høyre side. Ulike symboler representerer tannrekke, tungens berøringspunkt inne i munnen, lydens kvalitet og stemthet: