Til hovedinnhold

Predictive Cluttering Inventory (PCI) - sjekkliste for løpsk tale

Screeningverktøy som kan predikere mulig løpsk tale.

Bilde med navn på sjekklisten og statpedlogo
  1. Kategori: Språk/tale, Kartleggingsmateriell, Bokmål, Taleflytvansker, Løpsk tale
  2. Språk: Norsk
  3. Pris: Gratis
  4. Format: PDF
  5. Utgiver: Statped, 2016
  6. Forfatter: Original etter David A. Daly, 2006, revidert av Van Zaalen og kollegaer, 2009. Oversatt og bearbeidet av Hilda Sønsterud, 2016.

PCI består av 34 utsagn som omhandler talemotorikk, språklig planlegging, oppmerksomhet, konsentrasjon, og motorisk- og planmessig koordinering.

Sjekklisten er ikke spesifikk og sensitiv nok til å påvise løpsk tale, men kan inngå som en del av en helhetlig kartlegging.

PCI er et tilsvarende screening-materiell som COCAF-4 . COCAF-4 inneholder aspekter som er obligatoriske kjernesymptomer som skal være til stede i en diagnose. Videre inneholder både COCAF-4 og PCI flere aspekter som ikke utgjør kjernesymptomene, men som ofte kan relateres til løpsk tale. Disse aspektene bør ikke nødvendigvis være til stede hos alle personer med løpsk tale, og vurderes som tilleggssymptomer.

Det er viktig å understreke at disse verktøyene ikke alene kan gi en diagnose, men sjekklistene PCI eller COCAF-4 er gode redskaper som vi anbefaler å bruke sammen med andre relevante kartleggingsverktøy. Vi understreker at all kartlegging bør vurderes innenfor en helhetlig og individuell forståelsesramme.