Til hovedinnhold

Rehabilitering av lese-skrivefunksjon ved afasi - ut fra praktisk klinisk erfaring

En praktisk veileder som kan hjelpe logopeder med lese- og skriveopplæring i rehabilitering av afasi.

Forside åpen bok med bokstaver som kommer ut av boka
  1. Kategori: Språk/tale, Afasi, Bøker/hefter
  2. Format: PDF
  3. Forfatter: Ingjerd Haukeland, Tone Sandmo og Synneve Stoller.

Boka handler om hvordan lese- og skriveopplæringen bør integreres i den totale språkrehabiliteringen. Veilederen er basert på en multimodal tilnærming og kognitiv nevropsykologisk retning. De beskriver at de fleste med personer med afasi har rester av ortogragisk leseferdighet bevart. Ved trening kan man styrke og utvide disse ferdighetene.

I veilederen legges det frem forslag til hvordan man kan kartlegge hvilket nivå lesefunksjonen til den afasirammede er på, og hvilke strategier han eller hun bruker i lesing og skriving. Veilederen inneholder forslag til aktiviteter og oppgaver tilpasset ulike nivå og vansker.

Veilederen er skrevet av Ingjerd Haukeland, Tone Sandmo og Synneve Stoller, som alle har lang erfaring med afasirehabilitering ved Logopedtjenesten i Helse Bergen. De håper at eksemplene i veilederen vil kunne inspirere logopeder til å lage egne oppgaver som er tilpasset den enkelte med afasi.