RI-5 (Risiko Indeks 5) | www.statped.no

RI-5 (Risiko Indeks 5)

Kartleggingsverktøy til å finne risiko for dysleksi i tidlig alder.

Fakta og tilgjengelighet

Forside, tittel RI-5

Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Barnehage, Kartleggingsmateriell, Bokmål, Lulesamisk, Nordsamisk, Sørsamisk, Tidlig innsats

Språk: Norsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk

Pris: 2995 kroner eks.mva for årlig lisens. Gratis prøve for ett barn.

Format: Web-basert

Utgiver: Info Vest Forlag

Loga RI-5 birra davvisámegillii.

Lågå RI-5 birra julevsábmáj.

Ri-5 (Risiko Indeks 5) er et kartleggingsverktøy som brukes som en del av en trinnvis framgangsmåte for observasjon av 5-åringer med mulige språkvansker. Spørreskjemaene bør brukes av spesialpedagoger i overgangen fra barnehage til skole, logopeder samt ansatte i PPT.

Verktøyet skal kun brukes på førskolebarn der en lurer på om barnet kan være disponert for dysleksi. Det er altså et hjelpemiddel til å finne risiko for dysleksi i tidlig alder. Dersom score i etterkant av kartleggingen indikerer at barnet er i faresonen bør en gå videre med ytterligere individuell oppfølging og utvikling av trenings-opplegg.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!