AÁBC-alfabehta | www.statped.no

AÁBC-alfabehta

AÁBC-alfabehta er app som kan hjelpe barn til å lære samiske bokstaver og tilhørende lyder. Appen passer for barn i førskolealder og i begynneropplæringen i skolen.

Fakta og tilgjengelighet

Logo AÁBC-alfabehta

Kategori: Språk/tale, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Apper/programvare, iOS, Android, Bokmål, Nordsamisk, Lærevansker og utviklingshemming, Statpeds ressurser, Digitale spill, Pedagogiske spill

Pris: Gratis

Språk: Nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Systemkrav: iOS 9.1 eller nyere. Kompatibel med iPad.

Utvikler: Statped. Prosjektgruppe: Åsta Joma Granefjell, Solvår Knutsen Turi, Tor Persen og Kirsten Wirkola Bilder: Liisa Helander og Ingrid Sofie Tjikkom Lydinnlesere: Jon Anders Tornensis, Solvår Knutsen Turi og Åsta Joma Granefjell Teknisk produsent: Tim Valio. Sametinget har ved å bevilge ressurser muliggjort å gjennomføre dette prosjektet.

Loga AÁBC-alfabehta birra davvisámegillii.

AÁBC har tre nivå der eleven jobber med bokstav-lyd trening og et nivå der de kan øve på å skrive bokstaven riktig. Eleven kan alene eller sammen med andre barn prøve seg frem og lære å lytte til samiske lyder.

  • Barnet kan på egen hånd eller sammen med andre barn øve på bokstaver og de lydene som hører til. Hvis barnet ikke husker lyden, så kan han/hun peke på bokstaven og få lest opp lyden. Slik får de akkurat den hjelpa de trenger for å kunne øve på bokstav-lyd kombinasjonene. Barnet kan også øve på å skrive bokstaven riktig. Eleven får se et bilde, høre et ord og skrive første lyden i ordet. Her får eleven en hjelpefigur som viser hvordan man skriver bokstaven riktig, og eleven kan spore på skjermen. Deretter lukker eleven bilde, og skal nå skrive bokstaven uten hjelpefigur.

    AÁBC-alfabehta kan brukes i samisk begynneropplæring. Appen kan også brukes av andre barn som trenger ekstra støtte i leseopplæringen. Barnet kan utfra eget ståsted og evner øve på å gjenkjenne bokstaver og de tilhørende lyder.

  • Appen lastes ned fra Appstore og er gratis. ABC-alfabehta er selvinstruerende. Eleven velger hvilken av de tre samiske språkene det vil jobbe med. (øverst til høyre på skjermen er en valgboks). Deretter velger eleven nivå, der et multebær er lettest og tre er vanskeligst. Velger eleven nivå 4 så kan han øve på å skrive bokstaven rett.

    • Lyden kan skrues av, og da blir oppgavene litt vanskeligere.
    • Nederst på skjermen er det en skooter som beveger seg fremover etterhvert som eleven svarer rett. Etter 10 rette svar kommer en visuell belønning på skjermen og eleven kan velge om han vil fortsette eller gå til en annen oppgave.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!