AÁBC-sánit | www.statped.no

AÁBC-sánit

AÁBC-sánit er en app som kan hjelpe barn til å lære å lese når de lytter til bokstavlyder og ord.

Fakta og tilgjengelighet

Appikon en gutt

Kategori: Språk/tale, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Apper/programvare, iOS, Lulesamisk, Nordsamisk, Sørsamisk, Ord- og begrepsopplæring

Språk: Nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Systemkrav: iOS

Utvikler: Statped. Prosjektgruppe: Åsta Joma Granefjell, Solvår Knutsen Turi, Tor Persen og Kirsten Wirkola. Sametinget har ved å bevilge ressurser muliggjort å gjennomføre dette prosjektet.

Loga AÁBC-sánit birra davvisámegillii.

APP-en passer for barn i førskolealder og i begynneropplæringen i skolen.De kan alene eller sammen med andre barn prøve seg frem og lære å lytte til samiske lyder og ord. 

AÁBC har tre nivå der eleven skal øve på å lese ord.
På nivå 1 får eleven se et bilde, høre ordet og skal så velge det riktige ordet av de tre ordene som vises på skjermen.

På nivå 2 får eleven se et ord som han skal lese, deretter kan han trykke på spørsmålstegnet som vises på skjermen for å sjekke om ordet var rett. Hvis eleven er usikker på hva lyden heter, kan han trykke på en og en bokstav for å få lest opp lyden.

På nivå 3 ser eleven et ord og tre bilder. Han skal velge det bildet som passer til ordet. Hvis eleven er usikker på hva lyden heter, kan han trykke på en og en bokstav for å få lest opp lyden.

  • Barnet kan på egen hånd eller sammen med andre barn øve på å lese ord. Hvis barnet ikke husker lyden, så kan han/hun peke på bokstaven og få lest opp lyden. Slik får de akkurat den hjelpa de trenger for å avkode ordene.

  • AÁBC-sánit kan brukes i samisk begynneropplæring. APP-en kan også brukes av andre barn som trenger ekstra støtte i leseopplæringen. Barnet kan utfra eget ståsted og evner øve på å gjenkjenne bokstaver og lese ord.

  • Appen lastes ned fra Appstore og er gratis. ABC-sánit er selvinstruerende. Eleven velger hvilken av de tre samiske språkene det vil jobbe med. (øverst til høyre på skjermen er en valgboks). Deretter velger eleven nivå, der et multebær er lettest og tre er vanskeligst.

  • Lyden kan skrues av, og da blir oppgavene litt vanskeligere.

    Nederst på skjermen er det en skooter som beveger seg fremover etterhvert som eleven svarer rett. Etter 10 rette svar kommer en visuell belønning på skjermen og eleven kan velge om han vil fortsette eller gå til en annen oppgave.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!