Til hovedinnhold

Begrepsforståelse - kartleggingsprøve

Begrepsforståelse er en kartleggingsprøve som kartlegger barnehagebarn og barn i første halvdel av første klasse og deres forståelse av begreper som tid, rom og matematiske begreper.

Logo til kartleggingsprøven
  1. Kategori: Språk/tale, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Kartleggingsmateriell, Lulesamisk, Nordsamisk, Ord- og begrepsopplæring
  2. Språk: nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk, norsk.
  3. Pris: Gratis bruk av alle skjema for samiske institusjoner (send en e-post til post@spesialpedagog.no når du oppretter institusjon). Det kommer en lisenskostnad på 495,- pr.år for bruk av portalen.
  4. Format: Digital kartleggingsprøve
  5. Utvikler: Samisk spesial pedagogisk støtteteam (SEAD)/Statped og Info Vest forlag

Loga Doabaáddejupmi birra davvisámegillii.

Lågå Báhkodádjadus birra julevsábmáj.

Lohkh Dïejvesegoerkese bïjre åarjelsaemien gïelesne.

Nyere forskning viser at barn som mangler noen av de grunnleggende begrepene, kan få store vansker mår de begynner på skolen. Dette materiellet er tenkt som et hjelpemiddel for siste året i barnehagen og første året i skolen. Begrepsforståelse kan bidra til å gi svar på hvilke begreper det vil være hensiktsmessig å arbeide videre med, både i barnehage og skole.