Til hovedinnhold

Bo Ege - språklig test 1

Språklig Test I er en enkel screeningundersøkelse der man undersøker et lite område innenfor barnets aktive ordforråd.

Hovedbilde til Bo Ege
  1. Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Kartleggingsmateriell, Bokmål, Lulesamisk, Nordsamisk, Sørsamisk, Tidlig innsats
  2. Språk: Norsk, nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk
  3. Pris: Gratis bruk av alle skjemaer for samiske institusjoner (send en e-post til post@spesialpedagog.no når du oppretter institusjon). Det kommer en lisenskostnad på 495,- pr. år for bruk av portalen.
  4. Format: Webapp
  5. Utgiver: Info Vest Forlag
  6. Utvikler: Samisk spesialpedagogisk støtteteam (SEAD) og Info Vest Forlag

Loga Bo ege birra davvisámegillii.

Lågå Bo Ege birra julevsábmáj.

Lohkedh ållermeathedh Bo Ege åarjelsaemïengiele.

Ved administrering av språktesten bør man sitte alene med barnet og ta seg god tid. Barnet skal se på bildene og benevne de. Spesialpedagog trykker på svaralternativet som samsvarer best med det ordet barnet bruker for bildet. Neste bilde kommer opp på skjermen når det forrige er besvart. Bildene vises barnet ett for ett og man stiller spørsmålet: «Hva er det?».