Gielalaš diđolašvuođaiskan – Språklig bevissthetsprøve | www.statped.no

Gielalaš diđolašvuođaiskan – Språklig bevissthetsprøve

Dette kartleggingsmateriellet skal fungere som støtte for lærere, i å oppdage barn som har språklige utfordringer i forbindelse med lesing og skriving.

Fakta og tilgjengelighet

Forside kartleggingsmateriell

Kategori: Lese- og skrivevansker, Småtrinnet (1.-4.), Kartleggingsmateriell, Nordsamisk

Språk: Nordsamisk

Forfatter: Kirsten Wirkola,Tor Persen og Lisa Baal

Utgiver: Statped og Sametinget

Loga Gielalaš diđolašvuođaiskan birra davvisámegillii.

Gielalaš diđolašvuođaiskan er et hjelpemiddel som kartlegger barn i 1. klasse. Tanken bak dette kartleggingsmaterialet er at lærere får kartlagt barna, slik at eventuelle språklige utfordringer oppdages på et tidlig stadium. Kartleggingsprøven gir også en indikasjon til lærere om hva eleven trenger å jobbe mer med, i forhold til lesing og skriving.

Kartleggingsmaterialet er digitalt og kan lastes ned gratis på www.ovttas.no

Inneholdet i kartleggingsprøven er :

  • Rim
  • Korte og lange ord
  • Telle ord i setninger
  • Korttidsminnet
  • Lyd forståelse
  • Sammensatte ord
  • Grammatikk og setningsoppbygging

Utgitt: 2014

Revidert: 2018 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!