Gulahallan hárjehusat app | www.statped.no

Gulahallan hárjehusat app

En nordsamisk språktrenings-app for personer med afasi.

Fakta og tilgjengelighet

Appikon, snakkeboble

Kategori: Språk/tale, Afasi, Apper/programvare, iOS, Nordsamisk

Språk: Nordsamisk

Systemkrav: iOS

Utvikler: Statped apps

Loga Gulahallan hárjehusat app birra davvisámegillii.

Gulahallan hárjehusat app kan anvendes av personer som har behov for støtte i begrepstrening.  

 • Appen inneholder 109 bilder med skriftlige ord og lyder  

Appen kan også anvendes av andre med språk- og talevansker. 

Gulahallan hárjehusat app kan være til hjelp for å finne strategier for ordmobilisering (finne det rette ordet).  

Målet med appen; 

 • aktivisere og styrke ordets betydning og forbindelser mellom ord 
 • hjelpe med hint ved benevning av ord 
 • gjøre personen mer selvstendig 
 • øke kommunikative ferdigheter 
 •  bedre sosial samhandling.         

Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD)/Statped ja Sametinget - 2020. Sametinget har bevilget midler til prosjektet. Prosjektgruppe: Kirsten Wirkola, Lisa Baal, Gunn Marit Thomassen, Lone Nergård Boine og Tor Persen. Lyd: Kirsten Wirkola. Programmerer: Tim Valio

 • Når brukeren tar appen i bruk, vil det være nyttig at fagperson eller nærperson gir støtte og veiledning. 

  Appen gir auditive hint - visuelle hint kan også legges inn. Eks. ta foto av hele ordbildet, første del av ordet eller første lyd av ordet - legge det under Válljejuvvon govat - ordet vises skriftlig.  

  Individuell tilpassing - Til øve-ordene kan det legges til personlige bilder og lyd, foto av ordbildet, første bokstav... Til lydene kan det spilles inn tilpassede endelser, informasjon om ordets betydning, første lyd… 
   
  Gulahallan hárjehus app gir muligheter til å: 

  • legge inn personlige tilpassede bilder og lydfiler som knyttes til bildene  
  • velge dialekt (Karasjok/Kautokeino) og lesehastighet
  • forstørre bildet (dobbeltklikk bildet) 

   
  Hárjehusat (Øvinger)  

  • Gažaldagat (Spørsmål) - kan være til hjelp 
  • Sáni álgu - første del av ordet   
  • Gárve cealkaga (Fullfør setningen) - mangler et ord 
  • Sátni (Ord) - ord som er valgt    

  Válljejuvvon govat (Utvalgte bilder) 

  • Govaid maid ieš válljet – bilder du selv velger å jobbe med 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!