Til hovedinnhold

logas.no

Logas er et nettbasert, interaktivt læremiddel du kan bruke i begynneropplæringen i nordsamisk.

To barn som sitter ved et bål langs kanten av en elv.
  1. Kategori: Språk/tale, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Nettressurser, Nettbaserte læremidler, Lulesamisk, Nordsamisk, Sørsamisk, Statpeds ressurser
  2. Språk: Nordsamisk
  3. Utvikler: Statped

På logas.no får barna muligheter til å lære alfabetet, stavelser og grammatikk ved lek og spill.