lohkan.no | www.statped.no

lohkan.no

Samisk læringsressurs om blant annet alfabet og diftonger. 

Fakta og tilgjengelighet

To barn som løper og ruller på en stor o-bokstav.

Kategori: Språk/tale, Språkforstyrrelser, Lese- og skrivevansker, Dysleksi, Barnehage, Småtrinnet (1.-4.), Mellomtrinnet (5.-7.), Nettressurser, Nettbaserte læremidler, Nordsamisk, Statpeds ressurser

Utgiver: Statped

Arbeidsoppgavene under hver modul kan skrives ut og eleven kan også jobbe interaktivt.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!